Curso Teórico Práctico de Control de Calidad en Tomografía Computarizada

September 6, 2017

Seminario Medicina Nuclear Teranóstica

August 13, 2017

Taller Avanzado

May 25, 2017

Experimental approaches and modelling of irradiation phenomena in medical physics

April 23, 2017

Estancias 2017

March 30, 2017